Βιογραφικά Αλέξη Λιοσάτου και Γιάννας Παλαμπουικίδου, υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων ΠΕ Κοζάνης με την «Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή» (επικεφαλής Στέφανος Πράσσος)