Βίντεο με τύπο να αυτοϊκανοποιείται σε γιγαντοοθόνη έξω από ΙΚΕΑ

Προέλευση