ΒΑΡΝΑΒΑΣ: Σύστημα τοπικής διακυβέρνησης - Αρμοδιότητες & καθήκοντα. Καλλικράτης 3852/2010.