Τζάλας Κωνσταντίνος: Εκφράζω την απόλυτη και ριζική ΔΙΑΦΩΝΙΑ μου για την αύξηση του ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ στους λογαριασμούς ύδρευσης.