Τροφή δικαιούται ο καθένας που έχει ανάγκη ανεξαρτήτως αν διαθέτει νόμιμα έγγραφα…