Τρίπολη: συνάντηση εργασίας και παράδοσης ιματισμού στους Θηροφύλακες της Ομοσπονδίας