Τρίπολη: «Δημοσιογραφία και Πολίτες» στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO