Τριάντα tablets για τους μαθητές δώρισε ο Νικόλας Ιγγλέσης