Τρ. Παπαδόπουλος στον ρ/σ Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4 21/4/2021