Τούρκος κληρικός: Οι γυναίκες στο εργατικό δυναμικό καταστρέφουν την οικονομία