Τουρίστες έκλεψαν 40 κιλά άμμου και κινδυνεύουν με φυλάκιση