Τοπικές Αγγελίες Λήμνου: Άνοιγμα νέας θέσης εργασίας