Τον έψαχναν για πλαστογραφία και τον βρήκαν στο Άργος