Το ζητάει όλος ο πλανήτης: Αυτό το Ελληνικό φρούτο σαρώνει παγκοσμίως, σπάει κάθε ρεκόρ εξαγωγών