Το ''ξεχασμένο'' μνημείο της Καμηλόβρυσης στη Λαμία