ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!