Το τελικό αποτέλεσμα της σταυροδοσίας στο νομό Έβρου ....