Το ΣΤΙΓΜΑ 17/4 – Η στήλη που σχολιάζει την επικαιρότητα