Το σπίτι στο χωριό, τόση «ομορφιά» κλεισμένη σε λίγα τετραγωνικά