Το πρωτοσέλιδο της Κυκλαδικής για την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου