Το πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου