Το πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στην Φλώρινα