Το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο. Και γιατί εξαρτώμαστε όλοι από αυτό