Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2021-2025 σε δημόσια διαβούλευση