Το Παρίσι υπέρ της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία: «Σταθήκαμε αφελής εδώ και πολύ καιρό»