Το νέο δρομολόγιο της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Ακαρνανίας