Το Μουσικό Σχολείο δεν πάει διακοπές … πάει Κατερινόσκαλα