Το MOREAS WIΝTER TRIAL, Regularity Rally θα διέλθει από Καστρί και Άγιο Πέτρο