Το κουδούνι δεν χτύπησε για άλλη μια σχολική χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο Άτταλης