Το κίτρινο γιλέκο που ήταν… υποψήφιος ευρω-βουλευτής (και άλλες προσομοιώσεις)

Προέλευση