Το ιστορικό δημοτικό σχολείο του Παλαμαρίου γιόρτασε φέτος, μαζί με όλη την τοπική κοινότητα, τα 151 χρόνια από την ανέγερσή του