Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών δημοσιεύει ψηφιακή εφαρμογή με τις μετονομασίες πόλεων της Ελλάδας

Προέλευση