Το γραφείο τύπου της περιφέρειας απαντά στις “επιθέσεις” εναντίον του