Τὸ γκρέμισμα συνεχίζεται... Ἡ Θεία Κοινωνία στὸ στόχαστρο.