«Το γελαστό παιδί μου μας έμαθε να πετάμε», χθες, στο Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»