Το Facebook Inc δεν ειδοποίησε τους άνω των 530 εκατομμυρίων χρήστες του τα στοιχεία των λογαριασμών διέρρευσαν