Το facebook αντιμετώπισε το χειρότερο πρόβλημα στην ιστορία του