Το έργο του αγιογράφου Γ. Μπαλογιάννη στο Βυζαντινό Μουσείο