ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΖΗΤΗΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Προέλευση