Το ασύλληπτο γερμανικό σχέδιο για να εξοφληθούν δάνεια 250 δισ. ευρώ