Το ανούσιο και γραφικό των ετήσιων παρελάσεων τύπου Gay Pride.