Τμήμα Κοπτικής Ραπτικής από τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Λαζαρέττων