Της πληρότητας το κάγκελο κι η κυβερνητική επεξεργασία της νοημοσύνης μας πάει βζιιιν