Την συνδρομή της ΠΔΜ ζήτησαν οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων (Φώτο)