Την «Μήδεια» του Ευριπίδη παρουσιάζει το The Garage!