Την Κυριακή εκλέγεται ο πρόεδρος και η εκτελεστική επιτροπή της ΠΕΔΙ