Τη θεωρούν "μάγισσα" γιατί έχει 19 δάχτυλα στα πόδια και 12 στα χέρια

Προέλευση