Τι θα γίνει με τα καταστήματα στο Ναύπλιο την αργία της 30ης Νοεμβρίου