Τι είναι αυτό πάλι; Eκκωφαντικός κρότος τράνταξε ολόκληρο το Κεντρικό Αιγαίο