ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ O «EΛΛHNAS» ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ